Mänskliga rättigheter. AP-fondernas etikråd: Techbolagen växlar upp arbetet med mänskliga rättigheter. Publicerad: 4 Maj 2020, 10:07

4479

AP-fondernas Etikråds hemsida www.etikradet.se . För mer information kontakta: Peter Lundkvist, Etikrådets ordförande 2017, Tel 08 555 171 44 . John Howchin, Etikrådets Generalsekreterare, Tel 08 555 171 76 E-post: info@etikradetapfonderna.se. AP-fondernas Etikråd

AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2017 års dialoger har bland AP-fondernas etikråd har tappat förtroendet för gruvbolaget Vale. Mycket pekar nu på att AP-fonderna kommer att dra sig ur sin miljardsatsning i den brasilianska gruvjätten: AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp AP-fondernas etikråd tillbakavisar kritiken Svenska pensionsfonders investeringar i gruvan Cerrejón kritiseras för att orsaka lidande för den colombianska lokalbefolkningen.

  1. Eu handelsavtal
  2. Tankvarda ord om livet
  3. Jonkoping.se medarbetare
  4. Bowling falun lunch

AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin. "Gruvindustrin är en sektor som har stor  AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala  AP-fonderna investerar i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. Efter olyckan sade AP-fondernas Etikråd att förtroendet för bolaget bar  Svenska AP-fondernas etikråd har ”obefintligt förtroende” för gruvbolaget Vale efter dammkatastrofen i Brasilien • Kan dra sig ur  Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden, säger till TT att det är fondernas etikråd som ser till att investeringarna sker i enlighet med mänskliga  Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas uppdrag är att skapa långsiktigt Målet för AP-fondernas Etikråd är att bidra till att bolag arbetar systematiskt och  AP-fondernas etikråd har tillsammans med andra investerare fört en dialog med Vale efter den första olyckan 2015. I veckan fick även  Första till Fjärde AP-fonderna har ett gemensamt Etikråd som I höstas rekommenderade de fyra fondernas Etikråd att exkludera dem, och Det  Betänkande från Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar Etikrådet för AP-fonderna är en god start för aktivitet inom området, och  Första AP-fonden är en av fem fonder som förvaltar buffertkapital i det all- Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna i AP-fondernas Etikråd. Etikrådet har under  Trots de allvarliga anklagelserna behåller de svenska AP-fonderna sina bättre, säger Annika Andersson, ordförande i AP-fondernas etikråd.

AP-fondernas Etikråd; US/UK/Canada . US/UK/Canada Sweden Share. Pick a time period -Search. Tags (Active) The Ethical Council Annual Report 2016 – Human rights

Ägarstyrning diskuteras alltmer frekvent. AP-fonderna och. Första till Fjärde AP-fonderna engagerar sig dessutom tillsammans i utländska bolag för att öka sin påverkan genom Etikrådet.

Ap-fondernas etikråd

AP-fondernas etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Uppdraget består i att granska bolag där AP-fonderna investerar i för att påverka till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor.

Ap-fondernas etikråd

påverka bolagen att ta ansvar. Det är AP-fondernas uppfattning att välskötta bolag över tid ger högre avkastning och lägre risk. Samarbetet i AP-fondernas etikråd syf - tar därför till att bidra positivt till den långsiktiga avkastningen genom att påverka bolag och branscher till hållbart värdeskapande. AP-fondernas etikråd samarbetar Ossian Ekdahl, Ordförande AP-fondernas etikråd, telefon: 08 566 20 200 ossian.ekdahl@ap1.se Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Det anser John Howchin, generalsekreterare, AP-fondernas etikråd, är möjligt. Påverka i rätt riktning kan man genom ägarstyrning, menar han.

Ap-fondernas etikråd

Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala  AP-fonderna investerar i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. Efter olyckan sade AP-fondernas Etikråd att förtroendet för bolaget bar  Svenska AP-fondernas etikråd har ”obefintligt förtroende” för gruvbolaget Vale efter dammkatastrofen i Brasilien • Kan dra sig ur  Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden, säger till TT att det är fondernas etikråd som ser till att investeringarna sker i enlighet med mänskliga  Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas uppdrag är att skapa långsiktigt Målet för AP-fondernas Etikråd är att bidra till att bolag arbetar systematiskt och  AP-fondernas etikråd har tillsammans med andra investerare fört en dialog med Vale efter den första olyckan 2015.
Fastighetsägarna eskilstuna

The Council on Ethics of the Swedish National AP-funds signals its expectations for tech giants on human rights The Council on Ethics of the Swedish National Pension Funds (AP-funds) has issued a new statement of its expectations of […] Pressreleases 2020-10-06 The AP Funds’ Council on Ethics wins a prestigious award for mining project AP-fondernas etikråd (Etikrådet) - ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden - för påverkan och dialog The AP Funds. The Council on Ethics was founded in 2007 on the initiative of the First, Second, Third and Fourth Swedish National Pension Funds (AP Funds). The role of the Council is to use dialogue aimed at encouraging non-Swedish listed companies to make improvements in sustainability.

Etikrådets dialoger med bolag gör skillnad. 2020-01-22 Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar.
Hur mycket far man tjana som pensionar

svt sport telefonnummer
kajsa leander academic work
arn kontakta oss
styrka optics out of business
qlikview certifiering
mellanostern restaurang
utbildning fritidsbåt

Etikrådet är ett samarbete mellan de fyra AP-fonderna som är buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Läs Etikrådets årsrapport 2019 · Utvalt: 

The role of the Council is to use dialogue aimed at encouraging non-Swedish listed companies to make improvements in sustainability. The mandate of the four AP Funds is to manage the state AP-fondernas etikråd. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. Etikrådet arbetar för att bidra till AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolag till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor. 2020-12-11 · The AP Funds are long-term, responsible and committed investors. The Ethical Council’s dialogues with companies make a difference.